BẢNG GIÁ THUÊ XE

Nhãn Hiệu Loại xe KM/Tháng/26 Ngày/Tháng Giá thuê bao phát sinh KM Ngoài Giờ Phát Sinh Ngày

Toyota vios nissansunny

(Đời xe 2014-2016)

4c 2600 KM 20.000.000 5.000 40.000 800.000

Toyota camry

(Đời xe 2015-2016)

4c 2600 KM 35.000.000 9.000 80.000 1.300.000